Zaštita privatnosti

Politika privatnosti objašnjava kako se prikupljaju, čuvaju i koriste vaši lični podaci kada posetite naš sajt.
Izjavom o zaštiti podataka o ličnosti želimo da Vas obavestimo o tome koje informacije MMM Pizza Group d.o.o. prikuplja prilikom Vaše posete našem sajtu, čuva i kako se koriste.

Saglasni ste da se prilikom Vaše posete našem sajtu na web adresi www.caribic.rs , mogu prikupljati opšte informacije koje se ne koriste kao podaci o ličnosti (što znači da se te informacije ne registruju). Web serveri koji se koriste u tu svrhu mogu prikupljati sledeće podatke: ime Vašeg Internet provajdera, web stranicu sa koje ste nas posetili, web stranice koje posećujete dok ste na našoj stranici, Vašu IP adresu i sl. Sve ove informacije se analiziraju u anonimnom obliku i isključivo se koriste radi usavršavanja našeg sajta u pogledu atraktivnosti, sadržaja i funkcionalnosti.

Molimo Vas da ovu politiku privatnosti pažljivo pročitate pre nego što počnete da koristite naš sajt, jer će se odredbe ove politike privatnosti primenjivati na Vas korišćenjem našeg sajta. Preporučujemo da odštampate i zadržite kopiju ove politike privatnosti za buduću upotrebu.

Pristupom, pretraživanjem i korišćenjem našeg sajta, potvrđujete da prihvatate ovu Politiku privatnosti i saglasni ste se  sa uslovima iste. Ako ne želite da se Vaši podaci koriste kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti, ne bi trebalo da koristite naš sajt.

Vaše korišćenje našeg sajta, uključujući bilo kakvu Vašu porudžbinu, regulisano je kompletnim uslovima našeg poslovanja, kao i uslovima korišćenja sajta, a koji su svi navedeni na sajtu.

Prikupljanje informacija

Za potrebe Zakona o zaštiti podata o ličnosti, vaše lične podatke prikuplja i obrađuje privredno društvo MMM Pizza Group d.o.o. (MMM Pizza Group, Caribic Pizza, Naš, Mi, Nas, Našeg).

Kada posetite naš sajt, saglasni ste da mi možemo prikupiti:

- informacije kao što su Vaša IP adresa, tip i verzija Vašeg brauzera (browser) i druge anonimno informacijama koje prikupimo prilikom Vašeg korišćenja i pregleda našeg sajta, kako bi nam to pomoglo da poboljšamo naš sajt i usluge koje Vama pružamo
- Vaše lične podatke kao što su ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa, kada poručite naše proizvode.
Prvi put kada poručite naš proizvod, bićemo u mogućnosti da povežemo informacije koje prikupimo o vašim aktivnostima ( preko Interneta, telefona, kompjutera, tablete I sl.) sa Vama.

Podaci o ličnosti se prikupljaju samo ako su nam dostavljeni prilikom naručivanja proizvoda ili slanja drugih upita ili zahteva. 

Ovakvi podaci se prikupljaju u smislu člana 12 stav 1 tačka 3 u vezi člana 14 stav 2 tačka 3 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Repulike Srbije. Prikupljeni podaci o ličnosti se vode i dostupni su po ličnom, predmetnom ili drugom osnovu, u okviru zbirke podataka, a za njih je odgovoran rukovalac podacima. Način korišćenja baze podataka i Vaše informacije prikupljene na opisan način je takav da isti ostaju kod kompanije MMM Pizza Group d.o.o.

U tom smislu, Vi, kao kupac-korisnik, dajete saglasnost da MMM Pizza Group d.o.o. prikuplja i obrađuje sledeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka): Vaše (kupčeve) lične podatke i podatke o Vašim (kupčevim) porudžbinama.

Pomenuta saglasnost za obradu podataka se daje u svrhu upoznavanja MMM Pizza Group-a sa Vašim kupovnim navikama, u informativne svrhe, kao i u svrhe kupovine proizvoda MMM Pizza Group-a, kao i za naše druge potrebe u vezi sa poslovanjem.

Vi kao kupac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada vaših podataka.

Vi kao kupac ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete i delimično povući ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka, i to tako što ćete da pošaljete e-mail na našu e-mail adresu info@caribic.rs .

Korišćenje informacija

Glavni razlog zbog kog koristimo takve informacije (Vaše lične podatke) je u tome da Vas obavestimo o kvalitetu naših proizvoda i usluga, odnosno da Vam pružimo mogućnost da budete obavešteni o svim dodatnim informacijama u vezi sa kompanijom MMM Pizza Group d.o.o..

Takve informacije takođe koristimo:

- za pripremnje i isporuku Vaše porudžbinu i odgovoranje na Vaša pitanja;
- za razvijanje i poboljšanje naših proizvoda;
- za statistiku, istraživanje tržišta, ispitivanja i svrhu istraživanja radi upravljanja našim sajtom i za naše unutrašnje poslove;
- za poboljšanje našeg sajta, kao i da obezbedimo da sadržaj koji je predstavljen na sajtu bude na najefikasniji način primenljiv za Vas i Vaš računar, telefon, tablet i sl.;
- da Vas obavestimo o promenama na našem sajtu ili o promenama naših usluga;
- za merenje i procenjivanje efikasnosti oglašavanja naših proizvoda;
- da Vam pružimo informacije o proizvodima ili uslugama za koje mislimo da mogu da Vas interesuju.

Saglasni ste da možemo zadržati kopije bilo koje korespondencije koju nam pošaljete i mi ćemo zadržati i čuvati podatke o vašoj porudžbini. Bilo koje lične podatke koje nam pošaljete i bilo koje informacije iz kojih možemo da Vas identifikujemo, mi zadržavamo i posedujemo u skadu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Deljenje informacija

Vaše podatke o ličnosti ni na koji način nećemo prosleđivati trećim licima ni mi ni osobe koje postupaju po našim instrukcijama, odnosno mi možemo podeliti Vaše lične podatke samo sa našim povezanim kompanijama i odabranim trećim licima koja obavljaju usluge za nas (kao što je npr. agencija koja se bavi direktnim marketingom), koji će koristiti navedene podatke samo za pružanje usluga koje smo mi zahtevali. Kompanije koje mi angažujemo u našem poslovanju po bilo kom osnovu, mogu da koriste Vaše lične podatke strogo u skladu sa našim uputstvima i u druge svrhe se ne mogu koristiti, izuzev u nekim slučajevima, ali samo na osnovu zakona, ili na zahtev nadležnog državnog organa.

Mi, takođe, zahtevamo od svih lica sa kojima sarađujemo da tretiraju Vaše lične podatke kao poverljive i u skladu sa svim važećim propisima Republike Srbije koji se tiču zaštite podataka o ličnosti.

Čuvanje ličnih podataka

Podaci koje prikupljamo od Vas se mogu preneti ili čuvati od strane izabranih trećih lica (na primer, obrada podataka o Vašem plaćanju poručenih proizvoda). Unošenjem Vaših ličnih podatka, saglasni ste za takvo prenošenje, čuvanje i obradu podataka. Mi ćemo preduzeti sve korake kako bi se osiguralo da se Vaši podaci tretiraju kao poverljivi i u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Vaše podatke o licnosti čuvamo onoliko vremena koliko traje pružanje usluge koju ste zatražili ili za koju ste nam dali odobrenje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa pozitivnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Kompanija MMM Pizza Group d.o.o., odnosno rukovalac podacima i lice koje podatke obrađuje, preduzima tehničke, kadrovske i organizacione mere bezbednosti da bi zaštitila informacije koje ste učinili dostupnim od nenamerne ili namerne zloupotrebe, gubitka, uništavanja, promena ili pristupa istim od strane neovlašćenih lica. U slučaju prikupljanja i obrade podataka o ličnosti, informacije će biti prosleđivane u kodiranom obliku da bi se sprečila njihova zloupotreba od strane trećih lica. Naše mere bezbednosti podataka stalno se proveravaju u skladu sa tehničkim dostignućima.

Nažalost, prenos informacija preko Interneta nije u potpunosti bezbedan. Iako ćemo se potruditi da u svakom slučaju zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo garantovati za bezbednost odnosno bezbedno prenošenje bilo kog podatka koji je prenešen na naš sajt ili sa našeg sajta i svaki prenos podataka je na Vaš sopstveni rizik.

Postoje osobe koje koriste lažne elektronske poruke koje vode korisnika do falsifikovanih sajtova gde korisnik, na osnovu takve prevare, unosi svoje lične podatke, kao što su brojevi kreditnih kartica, korisnička imena ili lozinke, a izgledom sajta stvaraju zabludu da je korisnik na željenom sajtu.

Ukoliko primite takve poruke ili neko traži Vašu lozinku tvrdeći da radi za nas, molimo Vas da prijavite takvu situaciju preko naše kontakt forme na sajtu ili direknto na našu adresu info@caribic.rs .

Uvid u podatke

Vi, kao Kupac-korisnik, imate pravo da zahtevate od rukovaoca podacima da Vas istinito i potpuno obavesti o obradi podatka o ličnosti, da izvršite uvid u prikupljene podatke koji se odnose na Vas, da ih kopirate, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i pratećim propisima. Rukovalac podacima je dužan da Vaš zahtev za obaveštavanje i uvid reši bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Takođe, imate pravo da proverite, ispravite, dopunite, ažurirate ili brišete podatke koje u vezi sa Vama čuva rukovalac podacima, ako su po Vašem mišljenju zastareli ili netačni. U tu svrhu dovoljno je da izmene pošaljete na našu kontakt e-mail adresu ili osobi zaduženoj za obradu podataka na e-mail adresu info@caribic.rs .

Povezivanje sa drugim sajtovima

Može se desiti da se povežete sa drugim sajtovima koji nisu pod našom kontrolom i na koje mi nemamo nikakav uticaj. Nakon što ste napustili naš sajt, saglasni ste da mi ne možemo biti odgovorni za zaštitu, privatnost, poverljivost i sl. za bilo koju informaciju ili podatak koji ste primili sa takvih sajtova.

Promene u našoj Politici privatnosti

Bilo kakvo usaglašavanje ili promene koje unesemo u ovu Politiku privatnosti biće objavljene na našem sajtu, te se preporučuje da, s vremena na vreme, isto proverite.

Saglasni ste da mi zadržavamo pravo da u svakom trenutku vršimo adekvatne izmene, takođe i u slučaju promena pozitivnih propisa.

Ako imate problem, pitanje ili ideju, molimo Vas da se obratite sa predlogom. Usled neprekidnog razvoja Interneta neophodno je da Izjavu o zaštiti podataka o ličnosti prilagođavamo s vremena na vreme.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o našoj Politici privatnosti, kontaktirajte nas na adresu MMM Pizza Group d.o.o., Narodnog fronta 23, 21000 Novi Sad, ili na našu kontakt e-mail adresu info@caribic.rs .